Home Nascholing per onderwerp Agenda Reviews Contact  

 

Diagnostiek

Workshop: Parasiet of niet?

Datum: 24 mei 2018
Locatie: Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren te Utrecht, ingang Münsterlaan.
Aanvang: 12.00
Onderwerp: Diagnostiek, Overig
Spreker: Dr. Rolf Nijsse.
Kosten: € 195,- excl. btw
Organisatie: PEGD

 

Korte omschrijving

De vraag “is uw hond/kat onlangs nog ontwormd?” is in de gezelschapsdierenpraktijk aan de orde van de dag. Blind ontwormen is in de gezelschapsdierenpraktijk nog vaak het reguliere advies. Een eigenaar kan het ontwormingsprodukt niet alleen in de dierenartsenpraktijk kopen, maar ook via internet of bij een dierenspeciaalzaak, supermarkt of warenhuis. De eigenaar die het product bij de dierenarts koopt, wil dus mogelijk extra voorlichting of advies over andere mogelijkheden. Gezien het zoönotisch risico van sommige worminfecties van hond en kat, is blind ontwormen volgens een vast patroon misschien wel te verkiezen boven niet ontwormen. Maar er zijn meer en meer eigenaren met een kritische houding jegens routinematig, zonder diagnose, toedienen van geneesmiddelen bij hun dier. Naast het zoönotisch risico bestaat er soms ook een risico voor de gezondheid van het dier zelf. In beide gevallen kan parasitologisch fecesonderzoek een zeer nuttige aanvulling zijn op de praktijkvoering in de gezelschapsdierenpraktijk.
In deze cursus kijken we naar en werken we met parasieten die we in Nederland bij honden en katten kunnen verwachten (ook bij dieren met een eventuele gangbare buitenlandanamnese). Tevens gaan we in op de volgende aspecten:

• De verschillende onderzoeksmethoden die standaard gebruikt worden
• De waarde van positieve of negatieve uitslagen voor verschillende parasieten bij gebruik van verschillende technieken
• Begrippen als intermitterende uitscheiding, vals positieve en vals negatieve uitslagen worden nader toegelicht
• ‘Recent’ ontwikkelde methoden en mogelijkheden die voor parasitologisch onderzoek in de praktijk beschikbaar zijn

Na deze middag kun je de eigenaren van dieren met een mogelijke parasitaire infectie én eigenaren die meer willen dan blind ontwormen, informeren over de mogelijkheden die er zijn binnen de praktijk, maar ook bij veterinair microbiologische laboratoria.

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van de PEGD.

 

Tweedaagse cursus bacteriologie voor paraveterinairen

Datum: 17 en 18 januari 2017
Locatie: Bacteriologisch laboratorium van de GD, Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer
Aanvang: 14.00 (dag 1) en 18.00 (dag 2)
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Dr. ir. Erik van Engelen – GD Deventer
Kosten: € 455,-
Organisatie: EduPet in samenwerking met de GD
 

Korte omschrijving

Wilt u uw kennis over bacteriologie bijspijkeren en klaar zijn voor de komst van het nieuwe antibioticumbeleid? In samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) organiseren wij deze in-house cursus bacteriologie.

Met de komst van het nieuwe antibioticumbeleid zal veel vaker de keuze voor een antibioticum plaats moeten vinden op basis van een (goed uitgevoerd) bacteriologisch onderzoek en een antibiogram. Tijdens deze tweedaagse cursus leert Dr. ir. Erik van Engelen, specialist Veterinaire Microbiologie bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer, u hoe u dit onderzoek kunt uitvoeren. Naar aanleiding van deze cursus bent u in staat om eenvoudig bacteriologisch onderzoek uit te voeren in de praktijk en een antibiogram af te lezen.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit e-learning waarin de thema’s microbiologisch werken, inrichting van een laboratorium en een film met leertekst over de klassieke bacteriologie aan bod komen. De workshop dagen (practicum) vinden plaats op 17 en 18 januari in Deventer. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u van ons de workshopindeling. Na afloop van de tweede workshopdag volgt een schriftelijke toets.

 

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EduPet.

Het urine-onderzoek

Datum en locatie: worden bepaald op basis van woonplaats geïnteresseerden.
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

Urineonderzoek is een belangrijk diagnostische hulpmiddel in de diergeneeskundige praktijk. Het geeft informatie over het functioneren van de nieren en de urinewegen, maar ook over andere organen. Urinemonsters zijn eenvoudig te verkrijgen en de meeste urine onderzoeken zijn niet duur. Geen wonder dat in vrijwel alle dierenartsenpraktijken urine onderzocht wordt.
Na het volgen van deze cursus ben je in staat een volledig urineonderzoek geheel zelfstandig te doen, inclusief het beoordelen van het sediment. Er wordt veel aandacht geschonken aan de valkuilen die oorzaak kunnen zijn van verkeerde uitslagen. Een groot deel van de cursus wordt ingenomen door een practicum, waarin de kennis en vaardigheden worden geoefend.

 
Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EDUvetlab.

Interpretatie van bloedonderzoeken

Datum en locatie: worden bepaald op basis van de woonplaats van geïnteresseerden
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

“Wat betekent het dat de creatinine 197 is?” “De MCV is 61,0: is dat ernstig?” “Het glucose is verhoogd maar waarom vindt de dierenarts dan toch dat er geen sprake is van suikerziekte?” Als je dit soort vragen regelmatig hebt dan is het tijd om je in te schrijven voor de cursus interpretatie van uitslagen van het bloedonderzoek. Een dierenarts zul je die dag niet worden, maar na afloop van deze cursus weet je wel wat al die getallen te betekenen hebben. Geen makkelijke cursus, wees daar op voorbereid. Maar als je gemotiveerd bent dan ben je van harte welkom. Dan nemen we je aan de hand langs uremie, regeneratieve anemie en pancreasinsufficiëntie. Dan gaan we kijken naar de ziekte van Cushing en de vergiftiging met rattengif. Durf jij? Kom maar op en meld je aan.
Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website  EDUvetlab.

Progesteronbepaling met de Ovucheck plasma®

Datum en locatie: worden bepaald op basis van woonplaats geïnteresseerden
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

Progesteronbepaling is een manier om het optimale dektijdstip van een loopse teef te bepalen. De Ovucheck plasma® is een progesterontest die gebruik maakt van het ELISA principe, en wordt uitgevoerd in een microtiterplaat. Voor de uitvoering van deze test is kennis over het principe en de nodige vaardigheid vereist. In deze cursus krijg je de theorie van de ELISA uitgelegd en wordt uitgebreid ingegaan op mogelijke fouten bij de uitvoering. Tijdens het middagdeel ga je uitgebreid de uitvoering oefenen. Aan het einde van deze cursusdag ben je in staat deze test zelfstandig uit te voeren. Bovendien begrijp je hoe de progesteronbepaling met de Ovucheck plasma® werkt en dat maakt de kans op fouten een stuk kleiner.

Programma:

 • Principe indirecte ELISA
 • Pipetteren
 • Bereiden en bewaren van het substraat
 • Het tekenen en beoordelen van de grafiek
 • Gebruik van de DAS® reader
 • Kwaliteitscontrole

 

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EDUvetlab.

Het maken en beoordelen van bloeduitstrijkjes

Datum en locatie: worden bepaald afhankelijk van de deelnemers
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

Het beoordelen van een bloeduitstrijkje is een belangrijk onderdeel van de diagnostiek. De komst van hematologie analyzers heeft dat niet veranderd. In deze cursus leer je, om te beginnen, hoe je een uitstrijkje maakt en hoe je de cellen kleurt. Verder leer je verschillende celtypes uit het bloed te herkennen. Na een uitgebreide demonstratie aan de hand van foto’s van uitstrijkjes ga je zelf een de slag. Onder leiding van een ervaren docent krijg je de gelegenheid om diverse uitstrijkjes, zowel van normale als van afwijkende bloedmonsters, te beoordelen. Als onderdeel van de cursus leer je een leukocytendifferentiatie te maken, het zogenaamde ‘diffen’. Het accent ligt in deze cursus op het herkennen van afwijkende beelden van de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes.

Programma:

 • Het maken van een uitstrijkje
 • Het kleuren van het uitstrijkje
 • Het herkennen van de verschillende soorten bloedcellen
 • Bedienen en instellen van de microscoop
 • Beoordeling van het rode bloedbeeld
 • Beoordeling van het witte bloedbeeld
 • Beoordeling van de trombocyten

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EDUvetlab.

Hematologisch bloedonderzoek

Datum en locatie: worden bepaald aan de hand van de belangstellenden
Onderwerp: Diagnostiek
Spreker: Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

Hematologisch bloedonderzoek is het onderzoek van de bloedcellen. Een groot deel van deze cursus zal gaan over het gebruik van moderne hematologie analyzers. De werking van deze apparatuur zal besproken worden, met als doel het begrijpen van de wijze waarop de diverse parameters gemeten worden. Met deze kennis kun je foutieve uitslagen herkennen, en wordt het duidelijk wat aandachtspunten zijn om verkeerde uitslagen te voorkomen. Verder zal een aantal andere, veelgebruikte hematologische onderzoeken de revue passeren. Als je deze cursus hebt gevolgd dan kun je van grote waarde zijn bij het op een hoger niveau brengen van het hematologisch bloedonderzoek op de praktijk.

Programma:

 • Afname, bewerking en bewaring van monsters voor hematologisch bloedonderzoek.
 • Hematologie analyzers. Werking, gebruik en kwaliteitscontrole.
 • De osmotische resistentie test.
 • Het maken van een bloeduitstrijkje.
 • Stollingsonderzoek.
 • Bloedgroepbepaling.

Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EDUvetlab.

 

Basiscursus bloedonderzoek

Datum en locatie: Worden bepaald aan de woonplaats van de belangstellenden
Onderwerp: Diagnostiek
Sprekers: Drs. Cris van der Meiden
Kosten: € 195,- (excl. btw)
Organisatie: EDUvetlab

 

Korte omschrijving

Tijdens deze cursus worden de diverse stappen van het bloedonderzoek behandeld. We beginnen bij de afname van de monsters en eindigen op het moment dat de uitslag op de patiëntenkaart staat. Stap voor stap wordt besproken wat de juiste werkwijze is en waar de risico’s op fouten liggen. De apparatuur zal zeker ter sprake komen, maar het accent ligt op de handelingen van degene die het onderzoek doet. Van jou dus.

 

De basiscursus bloedonderzoek is, zoals de naam al zegt, een echte basiscursus. Alle medewerkers die betrokken zijn bij het bloedonderzoek op de praktijk, ervaren of zonder ervaring, zullen met deze cursus kennis opdoen die dagelijks gebruikt kan worden. Maar, minstens zo belangrijk, de ervaring heeft geleerd dat de motivatie en het werkplezier met deze cursus een ‘boost’ krijgen. Als je snapt wat je aan het doen bent dan wordt het niet alleen beter, maar ook leuker.

 
Voor meer informatie over deze nascholing en inschrijvingen kunt u kijken op de website van EDUvetlab.